|
1 minuten leestijd

Publicatie COPD te zien op FTO-Online

COPD staat voor ‘chronic obstructive pulmonary disease’ en in het Nederlands voor chronisch obstructief longlijden. In deze publicatie komen de huidige behandelmogelijkheden van COPD volgens de laatste NHG-Standaard COPD aan bod.

Aurora van de Loo

Medisch redacteur

COPD is een aandoening met een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten. In deze FTO-Online publicatie gaan prof.dr. Onno van Schayck en prof.dr. Geertjan Wesseling uitgebreid in op de belangrijkste wijzigingen in de NHG-Standaard COPD. Deze hebben met name betrekking op ziektelast en de medicamenteuze behandeling.

Auteurs:

Prof. dr. C.P. van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde
Prof.dr. Geertjan Wesseling, hoogleraar longziekten

Lees hier de publicatie.

De materialen behorende bij deze publicatie waren t/m 31 december 2022 te downloaden via FTO-Online. 

#COPD #longziekten #ziektelast

Publicatie COPD te zien op FTO-Online